k.ú.: 635359 - Fryšták - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585211 - Fryšták NUTS5 CZ0724585211
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 1588897
zahrada 491 266344
ovoc. sad 3 9595
travní p. 109 142168
lesní poz 12 14023
vodní pl. tok přirozený 95 25860
zast. pl. společný dvůr 1 107
zast. pl. zbořeniště 1 134
zast. pl. 653 225131
ostat.pl. jiná plocha 214 64945
ostat.pl. manipulační pl. 220 151362
ostat.pl. neplodná půda 12 7755
ostat.pl. ostat.komunikace 241 110274
ostat.pl. pohřeb. 2 5951
ostat.pl. silnice 74 74853
ostat.pl. skládka 19 3854
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 23680
ostat.pl. zeleň 27 16306
Celkem KN 2534 2731239
Par. DKM 2534 2731239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 267
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 616
byt.z. byt 112
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 137
LV 751
spoluvlastník 1401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 27.11.2006 1:500,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.03.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.