k.ú.: 635545 - Římovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568635 - Golčův Jeníkov NUTS5 CZ0631568635
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1120164
zahrada mez, stráň 4 1446
zahrada 86 68948
travní p. mez, stráň 1 157
travní p. 72 191725
lesní poz 12 32295
vodní pl. nádrž umělá 13 10709
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 94 34055
ostat.pl. jiná plocha 20 10075
ostat.pl. manipulační pl. 2 6801
ostat.pl. neplodná půda 15 16793
ostat.pl. ostat.komunikace 21 26656
ostat.pl. silnice 2 25776
Celkem KN 492 1545718
Par. DKM 492 1545718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 93
LV 117
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2007
THM-V 1:2000 01.01.1976 28.06.2007
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 13:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.