k.ú.: 635553 - Vrtěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568635 - Golčův Jeníkov NUTS5 CZ0631568635
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 920622
zahrada mez, stráň 3 1890
zahrada 49 55656
travní p. 103 88187
lesní poz 53 110170
vodní pl. nádrž umělá 2 351
vodní pl. tok přirozený 51 11452
zast. pl. 32 19602
ostat.pl. jiná plocha 29 11531
ostat.pl. manipulační pl. 5 1208
ostat.pl. neplodná půda 15 9876
ostat.pl. ostat.komunikace 70 37587
ostat.pl. silnice 16 17066
Celkem KN 556 1285198
Par. DKM 556 1285198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 29
LV 41
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.01.2007
THM-V 1:1000 01.01.1976 03.01.2007
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.