k.ú.: 635561 - Zlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 511 672222
zahrada 4091 1822146
ovoc. sad 113 375786
travní p. 695 742419
lesní poz 343 6469299
vodní pl. rybník 1 7472
vodní pl. tok přirozený 35 158124
vodní pl. zamokřená pl. 1 279
zast. pl. společný dvůr 54 16013
zast. pl. zbořeniště 94 24102
zast. pl. 9534 1902947
ostat.pl. dráha 16 69812
ostat.pl. jiná plocha 1361 1276476
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1336
ostat.pl. manipulační pl. 332 389944
ostat.pl. neplodná půda 149 157347
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 6544
ostat.pl. ostat.komunikace 1620 1221273
ostat.pl. pohřeb. 7 329576
ostat.pl. silnice 282 687577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 111 210591
ostat.pl. zeleň 1348 2292114
Celkem KN 20712 18833399
Par. DKM 20712 18833399
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 43
č.p. bydlení 597
č.p. byt.dům 1005
č.p. doprava 3
č.p. garáž 19
č.p. jiná st. 52
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 172
č.p. obč.vyb. 144
č.p. prům.obj 34
č.p. rod.dům 4100
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 60
č.p. výroba 32
č.e. garáž 1601
č.e. jiná st. 19
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 30
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 580
bez čp/če jiná st. 217
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 112
bez čp/če obč.vyb. 30
bez čp/če prům.obj 72
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 124
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 9199
byt.z. byt 16424
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 1647
byt.z. j.nebyt 423
byt.z. rozest. 17
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 765
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 80
obč.z. j.nebyt 567
obč.z. rozest. 44
Celkem JED 19990
LV 25692
spoluvlastník 49440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1998
Ins. A 1:1000 01.01.1935 31.12.1998
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1935


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.