k.ú.: 635812 - Příluky u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 1607784
zahrada 757 407791
ovoc. sad 31 99154
travní p. mez, stráň 2 955
travní p. 998 1518957
lesní poz les s budovou 1 48
lesní poz 249 872964
vodní pl. rybník 2 1476
vodní pl. tok přirozený 23 52740
vodní pl. zamokřená pl. 1 1006
zast. pl. společný dvůr 3 408
zast. pl. zbořeniště 21 3689
zast. pl. 1419 263416
ostat.pl. dráha 1 16953
ostat.pl. jiná plocha 204 151542
ostat.pl. manipulační pl. 60 176443
ostat.pl. neplodná půda 137 114159
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 169
ostat.pl. ostat.komunikace 291 197766
ostat.pl. silnice 20 85945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9291
ostat.pl. zeleň 37 116873
Celkem KN 4947 5699529
Par. DKM 4947 5699529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 35
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 433
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 340
č.e. jiná st. 63
č.e. rod.rekr 153
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 31
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1379
byt.z. byt 723
byt.z. garáž 186
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 183
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 135
Celkem JED 1230
LV 2652
spoluvlastník 4615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1938 28.04.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 07:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.