k.ú.: 635863 - Jaroslavice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 450294
zahrada 610 410686
ovoc. sad 24 67646
travní p. mez, stráň 3 1355
travní p. 517 2053609
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 185 903025
vodní pl. tok přirozený 11 17362
zast. pl. zbořeniště 2 601
zast. pl. 564 118753
ostat.pl. jiná plocha 143 46648
ostat.pl. manipulační pl. 4 10110
ostat.pl. neplodná půda 63 76317
ostat.pl. ostat.komunikace 189 137516
ostat.pl. pohřeb. 2 6548
ostat.pl. silnice 2 10797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8891
ostat.pl. zeleň 6 4286
Celkem KN 2393 4324486
Par. DKM 2393 4324486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 299
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 6
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 56
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 559
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 698
spoluvlastník 967

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.01.1998
Ins. A 1:1000 01.01.1950 09.01.1998
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.