k.ú.: 635898 - Kudlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 776163
zahrada mez, stráň 1 581
zahrada 1076 803957
ovoc. sad 54 171661
travní p. 622 2109616
lesní poz 346 1554309
vodní pl. nádrž umělá 2 2851
vodní pl. tok přirozený 4 2043
vodní pl. zamokřená pl. 16 8984
zast. pl. zbořeniště 12 1762
zast. pl. 1102 205843
ostat.pl. jiná plocha 288 139516
ostat.pl. manipulační pl. 58 27876
ostat.pl. neplodná půda 97 85501
ostat.pl. ostat.komunikace 451 271274
ostat.pl. silnice 62 67280
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 10612
ostat.pl. zeleň 85 43186
Celkem KN 4471 6283015
Par. DKM 4471 6283015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 578
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 51
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 69
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 7
Celkem BUD 1059
byt.z. byt 196
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 11
Celkem JED 249
LV 1478
spoluvlastník 2370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1940 29.09.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.