k.ú.: 635987 - Malenovice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 2359
orná půda 1156 2124909
zahrada 1953 951740
ovoc. sad 134 434195
travní p. 525 552820
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 86 10830650
vodní pl. nádrž umělá 3 9217
vodní pl. tok přirozený 118 134792
vodní pl. zamokřená pl. 5 2436
zast. pl. společný dvůr 7 2868
zast. pl. zbořeniště 27 7167
zast. pl. 2321 733363
ostat.pl. dráha 39 69671
ostat.pl. jiná plocha 633 461260
ostat.pl. manipulační pl. 307 294237
ostat.pl. neplodná půda 144 65932
ostat.pl. ost.dopravní pl. 38 97023
ostat.pl. ostat.komunikace 709 518926
ostat.pl. pohřeb. 5 23884
ostat.pl. silnice 110 200535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 47362
ostat.pl. zeleň 176 267905
Celkem KN 8516 17833293
Par. DKM 8516 17833293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 206
č.p. byt.dům 91
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 733
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 10
č.e. garáž 181
č.e. jiná st. 233
č.e. rod.rekr 183
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 32
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 119
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 24
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 29
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 2188
byt.z. byt 2266
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 322
byt.z. j.nebyt 19
byt.z. rozest. 12
obč.z. byt 214
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 26
obč.z. rozest. 44
Celkem JED 2919
LV 5192
spoluvlastník 9948

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.06.2015
DKM 1:1000 31.07.2000
THM-V 1:2000 01.01.1984 31.07.2000 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 18.11.1949 31.07.2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1984 nejstarší dochovaná mapa,reambulace 1896


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.