k.ú.: 636029 - Tečovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549649 - Tečovice NUTS5 CZ0724549649
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1308 4648215
vinice 1 312
zahrada 483 337079
ovoc. sad 14 53252
travní p. 198 443555
lesní poz 17 61234
vodní pl. tok přirozený 111 127164
vodní pl. zamokřená pl. 6 13692
zast. pl. zbořeniště 6 1654
zast. pl. 590 192182
ostat.pl. jiná plocha 96 105489
ostat.pl. manipulační pl. 106 200788
ostat.pl. neplodná půda 177 145114
ostat.pl. ostat.komunikace 265 263366
ostat.pl. pohřeb. 4 4477
ostat.pl. silnice 91 44477
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14142
ostat.pl. zeleň 37 13509
Celkem KN 3514 6669701
Par. DKM 3514 6669701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 381
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 566
byt.z. byt 82
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 129
LV 915
spoluvlastník 1337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 08.11.2011
DKM 1:1000 01.11.2007
THM-V 1:2000 01.01.1984 01.11.2007 1:2000, 1:1000
Ins. A 1:1000 01.01.1950 01.11.2007 1:2000, 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 09:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.