k.ú.: 636053 - Lhotka u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 473 1405129
zahrada 246 179228
ovoc. sad 7 19716
travní p. 166 199177
lesní poz 144 2524545
vodní pl. tok přirozený 53 23101
vodní pl. tok umělý 1 692
zast. pl. společný dvůr 4 368
zast. pl. zbořeniště 2 594
zast. pl. 181 55817
ostat.pl. jiná plocha 42 38270
ostat.pl. manipulační pl. 22 10061
ostat.pl. neplodná půda 60 40141
ostat.pl. ostat.komunikace 82 77417
ostat.pl. silnice 11 38403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 15565
ostat.pl. zeleň 15 5172
Celkem KN 1536 4633396
Par. DKM 1536 4633396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 116
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 180
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 355
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.07.2010 1:1000 28.07.2010 *)
DKM 1:1000 25.12.2000
THM-V 1:1000 01.09.1976 25.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.09.1976 reambulace v roce 1877


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.