k.ú.: 636118 - Louky nad Dřevnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1666 1920124
zahrada 609 323498
ovoc. sad 5 16064
travní p. 181 114380
lesní poz 16 12758
vodní pl. rybník 4 40995
vodní pl. tok přirozený 23 46000
zast. pl. společný dvůr 6 630
zast. pl. zbořeniště 22 3095
zast. pl. 693 263646
ostat.pl. dráha 13 22734
ostat.pl. jiná plocha 283 194884
ostat.pl. manipulační pl. 180 276930
ostat.pl. neplodná půda 180 109201
ostat.pl. ostat.komunikace 563 265630
ostat.pl. pohřeb. 1 10167
ostat.pl. silnice 2 6071
ostat.pl. skládka 1 15416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3586
ostat.pl. zeleň 14 3994
Celkem KN 4463 3649803
Par. DKM 4463 3649803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 286
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 8
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 14
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 659
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 104
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 3
Celkem JED 173
LV 807
spoluvlastník 1350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1941 28.04.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.