k.ú.: 636142 - Prštné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1483 1661822
zahrada 960 412375
ovoc. sad 10 32096
travní p. 249 179707
lesní poz les s budovou 2 70
lesní poz 96 175124
vodní pl. nádrž umělá 27 14217
vodní pl. rybník 30 10126
vodní pl. tok přirozený 38 37290
vodní pl. zamokřená pl. 14 6347
zast. pl. společný dvůr 2 45
zast. pl. zbořeniště 17 3561
zast. pl. 1202 339445
ostat.pl. dráha 11 12454
ostat.pl. jiná plocha 217 272231
ostat.pl. manipulační pl. 169 211478
ostat.pl. neplodná půda 81 41516
ostat.pl. ostat.komunikace 428 241440
ostat.pl. silnice 6 24173
ostat.pl. skládka 22 35791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7166
ostat.pl. zeleň 26 25178
Celkem KN 5099 3743652
Par. DKM 5099 3743652
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 146
č.p. byt.dům 37
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 524
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 48
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 18
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 27
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1148
byt.z. byt 776
byt.z. garáž 107
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 70
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 11
obč.z. rozest. 9
Celkem JED 987
LV 2224
spoluvlastník 4219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.1996
Ins. A 1:1000 01.01.1937 30.12.1996
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.