k.ú.: 636177 - Mladcová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 1383158
zahrada 933 483885
ovoc. sad 17 75636
travní p. 368 602184
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz 219 6502252
vodní pl. nádrž umělá 2 6532
vodní pl. rybník 3 36746
vodní pl. tok přirozený 7 576
vodní pl. zamokřená pl. 1 433
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 5 2157
zast. pl. 1109 178111
ostat.pl. jiná plocha 125 70585
ostat.pl. manipulační pl. 46 48549
ostat.pl. neplodná půda 50 40696
ostat.pl. ostat.komunikace 308 257217
ostat.pl. pohřeb. 1 4740
ostat.pl. silnice 8 44312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 37612
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2124
ostat.pl. zeleň 114 94067
Celkem KN 3775 9871614
Par. DKM 3775 9871614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 39
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 573
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 132
č.e. jiná st. 31
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1086
byt.z. byt 381
byt.z. garáž 32
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 1
Celkem JED 422
LV 1651
spoluvlastník 2642

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1939 29.09.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.