k.ú.: 636223 - Gručovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506451 - Březová NUTS5 CZ0805506451
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 264
orná půda 53 2369562
zahrada 133 108747
travní p. mez, stráň 15 22551
travní p. 82 272710
lesní poz 83 1115201
vodní pl. nádrž umělá 1 673
vodní pl. tok přirozený 13 7092
vodní pl. tok umělý 8 9317
zast. pl. zbořeniště 9 1504
zast. pl. 75 31975
ostat.pl. jiná plocha 18 9582
ostat.pl. manipulační pl. 4 10132
ostat.pl. neplodná půda 11 6716
ostat.pl. ostat.komunikace 78 101651
ostat.pl. silnice 3 16557
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2381
Celkem KN 588 4086615
Par. DKM 236 3151649
Par. KMD 352 934966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 75
LV 111
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.04.2021 Na části k. ú.
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 19:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.