k.ú.: 636231 - Gruna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 574325 - Gruna NUTS5 CZ0533574325
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 3563939
zahrada 139 104521
ovoc. sad 16 37713
travní p. 239 501108
lesní poz 191 2524632
vodní pl. nádrž umělá 3 525
vodní pl. tok přirozený 60 65203
zast. pl. zbořeniště 4 1343
zast. pl. 121 41928
ostat.pl. dráha 1 12249
ostat.pl. jiná plocha 98 69864
ostat.pl. manipulační pl. 6 26123
ostat.pl. neplodná půda 9 3346
ostat.pl. ostat.komunikace 188 182714
ostat.pl. pohřeb. 1 2984
ostat.pl. silnice 65 118653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6184
Celkem KN 1425 7263029
Par. DKM 830 5020549
Par. KMD 595 2242480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 118
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 183
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2014
DKM-KPÚ 1:1000 13.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 03:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.