k.ú.: 636258 - Žipotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 574325 - Gruna NUTS5 CZ0533574325
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 739627
zahrada 93 47403
ovoc. sad 7 13481
travní p. 92 111690
lesní poz les(ne hospodář) 1 1868
lesní poz 100 2010595
vodní pl. nádrž umělá 2 814
zast. pl. zbořeniště 2 745
zast. pl. 46 15171
ostat.pl. jiná plocha 56 30878
ostat.pl. manipulační pl. 15 3660
ostat.pl. neplodná půda 8 4343
ostat.pl. ostat.komunikace 95 86964
ostat.pl. silnice 42 40682
Celkem KN 816 3107921
Par. KMD 816 3107921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 46
LV 89
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.