k.ú.: 636274 - Grymov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569194 - Grymov NUTS5 CZ0714569194
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 678172
zahrada 80 85726
travní p. 31 96048
vodní pl. tok přirozený 4 43854
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 84 28254
ostat.pl. jiná plocha 14 19220
ostat.pl. manipulační pl. 4 3980
ostat.pl. ostat.komunikace 17 39148
ostat.pl. silnice 1 9732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3387
ostat.pl. zeleň 7 29199
Celkem KN 324 1036846
Par. DKM 324 1036846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 84
LV 97
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.12.2004 1:1000 15.12.2004 *)
DKM 1:1000 18.04.2001 přepracování Ins.A
Ins. A 1:2000 17.04.1942 18.04.2001
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.04.1942


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 02:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.