k.ú.: 636312 - Habartice u Frýdlantu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564036 - Habartice NUTS5 CZ0513564036
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 994441
zahrada 259 162733
ovoc. sad 10 168907
travní p. mez, stráň 3 1535
travní p. 199 578913
lesní poz 58 815677
vodní pl. nádrž umělá 3 16133
vodní pl. rybník 1 700
vodní pl. tok přirozený 17 11099
vodní pl. zamokřená pl. 8 4156
zast. pl. zbořeniště 23 7421
zast. pl. 204 51995
ostat.pl. jiná plocha 20 11588
ostat.pl. manipulační pl. 7 7369
ostat.pl. neplodná půda 63 46635
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 325
ostat.pl. ostat.komunikace 103 93907
ostat.pl. pohřeb. 2 2570
ostat.pl. silnice 11 55594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14969
ostat.pl. zeleň 4 3559
Celkem KN 1053 3050226
Par. DKM 34 424568
Par. KMD 1019 2625658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 131
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 220
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2019
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 20.05.2022 21:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.