k.ú.: 636321 - Háj u Habartic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564036 - Habartice NUTS5 CZ0513564036
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 1007087
zahrada 41 30841
travní p. 69 564827
lesní poz ostat.komunikace 1 581
lesní poz 60 749924
vodní pl. tok přirozený 9 24766
vodní pl. zamokřená pl. 3 8434
zast. pl. zbořeniště 11 4587
zast. pl. 28 12782
ostat.pl. jiná plocha 4 7585
ostat.pl. manipulační pl. 1 420
ostat.pl. neplodná půda 20 30725
ostat.pl. ostat.komunikace 41 51937
ostat.pl. silnice 3 9278
Celkem KN 317 2503774
Par. DKM 197 2409099
Par. KMD 120 94675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 4
Celkem BUD 28
LV 61
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2019
KMD 1:1000 21.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 21.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 04:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.