k.ú.: 636339 - Habartov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560359 - Habartov NUTS5 CZ0413560359
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 226934
zahrada 558 419228
travní p. 193 773476
lesní poz les(ne hospodář) 60 2043657
lesní poz 14 526659
vodní pl. nádrž umělá 8 2660486
vodní pl. tok přirozený 19 83929
vodní pl. tok umělý 6 10219
vodní pl. zamokřená pl. 1 1210
zast. pl. společný dvůr 1 1679
zast. pl. zbořeniště 2 797
zast. pl. 1203 208070
ostat.pl. dobývací prost. 8 66780
ostat.pl. dráha 1 2675
ostat.pl. jiná plocha 367 5060025
ostat.pl. manipulační pl. 57 194936
ostat.pl. neplodná půda 32 34450
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 5563
ostat.pl. ostat.komunikace 234 343423
ostat.pl. pohřeb. 1 8763
ostat.pl. silnice 8 85038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23765
ostat.pl. zeleň 72 127023
Celkem KN 2922 12908785
Par. DKM 2922 12908785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 99
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 48
č.p. rod.dům 401
č.p. tech.vyb 7
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 526
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 1196
byt.z. byt 1368
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 53
obč.z. dílna 2
Celkem JED 1452
LV 2333
spoluvlastník 3968

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2011
FÚO 1:2000 01.01.1974 16.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 07:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.