k.ú.: 636380 - Souboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568988 - Ledeč nad Sázavou NUTS5 CZ0631568988
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 873599
zahrada 43 35711
travní p. 138 541327
lesní poz ostat.komunikace 2 6131
lesní poz 93 2181372
vodní pl. nádrž umělá 5 6420
vodní pl. tok přirozený 1 360
zast. pl. zbořeniště 2 1112
zast. pl. 63 38653
ostat.pl. jiná plocha 29 23342
ostat.pl. manipulační pl. 3 1540
ostat.pl. neplodná půda 3 2208
ostat.pl. ostat.komunikace 68 95979
ostat.pl. silnice 3 47241
Celkem KN 575 3854995
Par. KMD 575 3854995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 59
LV 84
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2011
S-SK GS 1:2880 1838 10.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 10:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.