k.ú.: 636398 - Habrovany u Řehlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567957 - Habrovany NUTS5 CZ0427567957
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 1088073
zahrada 86 65045
ovoc. sad 1 6491
travní p. mez, stráň 1 2571
travní p. 80 554545
lesní poz 16 403178
vodní pl. nádrž umělá 4 6853
vodní pl. tok přirozený 10 11946
zast. pl. zbořeniště 7 35563
zast. pl. 96 29188
ostat.pl. dálnice 1 151
ostat.pl. jiná plocha 19 59192
ostat.pl. manipulační pl. 5 26154
ostat.pl. neplodná půda 133 419195
ostat.pl. ostat.komunikace 42 89173
ostat.pl. silnice 4 22164
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1609
ostat.pl. zeleň 2 466
Celkem KN 551 2821557
Par. DKM 551 2821557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 95
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 133
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2017 jen intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 09.07.2015 jen extravilán
KMD 1:1000 21.12.2009 24.04.2017
S-SK GS 1:2880 1843 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 11:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.