k.ú.: 636401 - Habrovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593028 - Habrovany NUTS5 CZ0646593028
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1082 3780986
zahrada 483 372091
ovoc. sad 16 42449
travní p. 88 91068
lesní poz 5 372451
vodní pl. nádrž umělá 3 1705
vodní pl. rybník 2 13573
vodní pl. tok přirozený 31 29256
vodní pl. tok umělý 1 313
vodní pl. zamokřená pl. 1 109
zast. pl. zbořeniště 2 406
zast. pl. 497 174437
ostat.pl. jiná plocha 153 136506
ostat.pl. manipulační pl. 16 11768
ostat.pl. neplodná půda 10 11539
ostat.pl. ostat.komunikace 137 192627
ostat.pl. pohřeb. 1 1804
ostat.pl. silnice 49 58275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10590
ostat.pl. zeleň 196 214787
Celkem KN 2775 5516740
Par. DKM 2775 5516740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 333
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 18
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 474
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 794
spoluvlastník 1081

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2021 Mapování zastavěné části a lesního komplexu
DKM 1:1000 09.04.2021 KoPÚ
DKM 1:1000 28.03.2018 Pozemky neřešené při KoPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 08.12.2021 28.02.18241:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 06:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.