k.ú.: 636410 - Olšany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550132 - Olšany NUTS5 CZ0646550132
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 751774
zahrada 471 432812
ovoc. sad 5 13832
travní p. 136 320369
lesní poz les(ne hospodář) 3 521
lesní poz 57 16497873
vodní pl. nádrž přírodní 1 4113
vodní pl. nádrž umělá 8 3955
vodní pl. tok přirozený 1 1466
zast. pl. zbořeniště 5 1238
zast. pl. 400 126393
ostat.pl. jiná plocha 173 233861
ostat.pl. manipulační pl. 1 194
ostat.pl. neplodná půda 53 40379
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 201
ostat.pl. ostat.komunikace 93 198275
ostat.pl. pohřeb. 1 2200
ostat.pl. silnice 4 31443
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4503
ostat.pl. zeleň 12 9579
Celkem KN 1707 18674981
Par. DKM 943 617918
Par. KMD 764 18057063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 239
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 65
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 392
obč.z. byt 1
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 5
LV 546
spoluvlastník 710

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2020 obnova mapováním intravilánu, dvě oddělené lokality
KMD 1:1000 08.12.2017
KM-D 1:2880 16.11.2000 16.12.2020 16.11.2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.11.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 18:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.