k.ú.: 636452 - Habrůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581569 - Habrůvka NUTS5 CZ0641581569
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 989088
zahrada 169 105527
travní p. 133 332855
lesní poz les s budovou 1 88
lesní poz les(ne hospodář) 1 167755
lesní poz ostat.komunikace 2 38884
lesní poz 60 8135752
vodní pl. tok přirozený 11 5973
zast. pl. společný dvůr 1 87
zast. pl. 232 71264
ostat.pl. jiná plocha 44 11006
ostat.pl. manipulační pl. 10 9297
ostat.pl. neplodná půda 20 18794
ostat.pl. ostat.komunikace 84 44149
ostat.pl. silnice 6 20573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 242
ostat.pl. zeleň 2 81
Celkem KN 1095 9951415
Par. DKM 1095 9951415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 230
LV 308
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1995
S-SK ŠS 1:2880 1826 15.12.1995 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 25.05.2022 12:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.