k.ú.: 636487 - Habřina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569992 - Habřina NUTS5 CZ0521569992
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4943
orná půda 331 3745900
zahrada 131 136018
travní p. 167 561653
lesní poz 184 1123688
vodní pl. nádrž umělá 2 15119
vodní pl. tok přirozený 16 35351
vodní pl. tok umělý 1 5783
zast. pl. společný dvůr 2 87
zast. pl. zbořeniště 2 2916
zast. pl. 165 87544
ostat.pl. jiná plocha 97 50175
ostat.pl. manipulační pl. 7 13195
ostat.pl. neplodná půda 38 52503
ostat.pl. ostat.komunikace 97 160218
ostat.pl. pohřeb. 2 3060
ostat.pl. silnice 17 53511
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5795
ostat.pl. zeleň 16 29969
Celkem KN 1277 6087428
Par. DKM 991 4528755
Par. KMD 286 1558673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 27
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 158
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 291
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2018
DKM-KPÚ 1:1000 13.11.2014
KMD 1:1000 17.07.2014 15.11.2018
S-SK GS 1:2880 1840 13.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 19:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.