k.ú.: 636495 - Chabičov ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506753 - Háj ve Slezsku NUTS5 CZ0805506753
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 807 2386732
zahrada 551 341296
travní p. 553 944259
lesní poz 592 1059701
vodní pl. nádrž umělá 3 1257
vodní pl. tok přirozený 62 88147
vodní pl. tok umělý 10 4483
vodní pl. zamokřená pl. 9 9479
zast. pl. společný dvůr 4 6925
zast. pl. zbořeniště 5 1121
zast. pl. 538 169818
ostat.pl. dráha 5 97236
ostat.pl. jiná plocha 100 64169
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2836
ostat.pl. manipulační pl. 40 78167
ostat.pl. neplodná půda 22 14271
ostat.pl. ostat.komunikace 252 109220
ostat.pl. pohřeb. 2 3389
ostat.pl. silnice 5 85830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2119
ostat.pl. zeleň 15 27680
Celkem KN 3578 5498135
Par. DKM 3578 5498135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 360
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 2
Celkem BUD 527
byt.z. byt 87
byt.z. garáž 7
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 6
Celkem JED 110
LV 650
spoluvlastník 909

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2005
ZMVM 1:2000 01.01.1986 28.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1986 platnost od r. 1836


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.