k.ú.: 636509 - Smolkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506753 - Háj ve Slezsku NUTS5 CZ0805506753
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 617296
zahrada 338 304014
travní p. 333 835054
lesní poz 93 1297590
vodní pl. nádrž přírodní 3 14780
vodní pl. nádrž umělá 10 10960
vodní pl. tok přirozený 21 57413
vodní pl. tok umělý 17 4589
vodní pl. zamokřená pl. 3 6912
zast. pl. společný dvůr 1 208
zast. pl. zbořeniště 2 881
zast. pl. 424 123366
ostat.pl. dráha 15 58337
ostat.pl. jiná plocha 61 53530
ostat.pl. manipulační pl. 8 6131
ostat.pl. neplodná půda 25 8422
ostat.pl. ostat.komunikace 144 86214
ostat.pl. pohřeb. 2 3581
ostat.pl. silnice 23 51387
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 33895
ostat.pl. zeleň 9 12067
Celkem KN 1724 3586627
Par. DKM 1724 3586627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 239
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 411
byt.z. byt 4
obč.z. byt 7
Celkem JED 11
LV 441
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 15.11.2005
ZMVM 1:2000 01.01.1986 15.11.2005
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.