k.ú.: 636517 - Domaslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567523 - Háj u Duchcova NUTS5 CZ0426567523
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 308019
zahrada 82 49480
ovoc. sad 8 11627
travní p. 159 379517
lesní poz les(ne hospodář) 22 2583951
lesní poz 1 755
vodní pl. nádrž umělá 5 941
vodní pl. tok přirozený 4 20694
vodní pl. tok umělý 1 872
vodní pl. zamokřená pl. 1 273
zast. pl. zbořeniště 1 243
zast. pl. 123 23665
ostat.pl. dráha 1 12725
ostat.pl. jiná plocha 31 13401
ostat.pl. manipulační pl. 14 11084
ostat.pl. neplodná půda 29 23981
ostat.pl. ostat.komunikace 64 44828
ostat.pl. silnice 19 17688
ostat.pl. zeleň 5 2448
Celkem KN 657 3506192
Par. KMD 657 3506192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 49
č.e. jiná st. 31
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 120
LV 157
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 19.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 11:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.