k.ú.: 636533 - Hajany u Blatné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551597 - Hajany NUTS5 CZ0316551597
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1740702
zahrada 104 74955
ovoc. sad 1 8220
travní p. 160 1156052
lesní poz 24 167517
vodní pl. nádrž umělá 3 23971
vodní pl. rybník 3 235132
vodní pl. tok přirozený 7 12571
vodní pl. tok umělý 17 10073
zast. pl. zbořeniště 2 348
zast. pl. 113 57932
ostat.pl. dobývací prost. 1 2309
ostat.pl. dráha 3 12610
ostat.pl. jiná plocha 48 45664
ostat.pl. manipulační pl. 11 24330
ostat.pl. neplodná půda 34 83804
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 776
ostat.pl. ostat.komunikace 57 127986
ostat.pl. silnice 9 31048
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6844
Celkem KN 704 3822844
Par. DKM 704 3822844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 109
LV 218
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.06.2008
DKM-KPÚ 12.04.2007 1:1000 12.06.2007 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1837 09.06.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 17:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.