k.ú.: 636576 - Háje u Chebu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 4431367
zahrada 456 188937
ovoc. sad 5 9570
travní p. 250 1670608
lesní poz les(ne hospodář) 1 20010
lesní poz 83 5794810
vodní pl. nádrž umělá 20 51013
vodní pl. rybník 1 1252
vodní pl. tok přirozený 24 60570
vodní pl. tok umělý 7 1817
vodní pl. zamokřená pl. 36 130968
zast. pl. společný dvůr 13 1384
zast. pl. zbořeniště 19 6331
zast. pl. 960 144913
ostat.pl. dobývací prost. 11 184811
ostat.pl. dráha 5 345
ostat.pl. jiná plocha 229 342418
ostat.pl. manipulační pl. 65 108189
ostat.pl. neplodná půda 163 316843
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 141
ostat.pl. ostat.komunikace 262 233504
ostat.pl. pohřeb. 1 2230
ostat.pl. silnice 84 152076
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 88196
ostat.pl. zeleň 46 22949
Celkem KN 3013 13965252
Par. DKM 2156 4315566
Par. KMD 857 9649686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 342
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 298
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obchod 18
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 945
byt.z. byt 9
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 884
spoluvlastník 1134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2010
KMD 1:1000 26.11.2010
THM-V 1:2000 01.01.1981 26.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 26.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.