k.ú.: 636614 - Dolní Sytová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577073 - Háje nad Jizerou NUTS5 CZ0514577073
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 826614
zahrada 158 125210
travní p. 651 1985981
lesní poz les(ne hospodář) 6 13608
lesní poz 404 1428168
vodní pl. tok přirozený 7 40573
vodní pl. tok umělý 2 302
zast. pl. zbořeniště 9 965
zast. pl. 258 42830
ostat.pl. jiná plocha 30 5825
ostat.pl. manipulační pl. 58 34090
ostat.pl. neplodná půda 172 101669
ostat.pl. ostat.komunikace 175 175365
ostat.pl. silnice 1 25387
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1839
Celkem KN 2011 4808426
Par. DKM 623 3196023
Par. KMD 1388 1612403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 251
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 12
LV 296
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2022
DKM-KPÚ 27.05.2010 1:1000 28.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1842 29.03.2022 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 19.05.2022 14:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.