k.ú.: 636622 - Háje nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577073 - Háje nad Jizerou NUTS5 CZ0514577073
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 198377
zahrada 29 35053
ovoc. sad 1 5300
travní p. 92 391066
lesní poz les(ne hospodář) 3 36229
lesní poz 41 821402
vodní pl. nádrž umělá 1 276
vodní pl. tok přirozený 20 41386
zast. pl. zbořeniště 2 408
zast. pl. 81 29349
ostat.pl. jiná plocha 1 344
ostat.pl. manipulační pl. 16 20806
ostat.pl. mez, stráň 2 592
ostat.pl. neplodná půda 30 55175
ostat.pl. ostat.komunikace 28 37385
ostat.pl. zeleň 5 25547
Celkem KN 364 1698695
Par. DKM 209 1520129
Par. KMD 155 178566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 26
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 70
LV 44
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2019
KMD 1:1000 23.12.2009
S-SK GS 1:2880 1842 23.12.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 22:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.