k.ú.: 636649 - Rybnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577073 - Háje nad Jizerou NUTS5 CZ0514577073
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1273364
zahrada 218 174315
ovoc. sad 1 2622
travní p. mez, stráň 23 16890
travní p. 413 1576004
lesní poz les(ne hospodář) 7 14710
lesní poz 203 1638554
vodní pl. tok přirozený 15 69073
vodní pl. tok umělý 2 1352
zast. pl. společný dvůr 3 677
zast. pl. zbořeniště 18 2480
zast. pl. 237 48709
ostat.pl. jiná plocha 28 13752
ostat.pl. manipulační pl. 39 23468
ostat.pl. mez, stráň 9 5758
ostat.pl. neplodná půda 133 125500
ostat.pl. ostat.komunikace 142 188661
ostat.pl. pohřeb. 2 4941
ostat.pl. silnice 11 42949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6542
ostat.pl. zeleň 1 1044
Celkem KN 1599 5231365
Par. DKM 537 4438644
Par. KMD 1062 792721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 233
LV 257
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.01.2020
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 20.12.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.