k.ú.: 636711 - Hájek u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584002 - Tišnov NUTS5 CZ0643584002
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 646516
zahrada 170 87832
ovoc. sad 9 124223
travní p. 242 514305
lesní poz les s budovou 2 75
lesní poz 142 1321537
vodní pl. tok přirozený 13 2824
zast. pl. 124 34210
ostat.pl. jiná plocha 54 39065
ostat.pl. manipulační pl. 2 3084
ostat.pl. neplodná půda 71 40875
ostat.pl. ostat.komunikace 132 65079
ostat.pl. silnice 16 9554
ostat.pl. zeleň 5 5505
Celkem KN 1099 2894684
Par. DKM 1099 2894684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
č.e. zem.stav 2
č.e. zem.used 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 5
Celkem BUD 121
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 195
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 08.12.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.