k.ú.: 636746 - Kyje u Hajnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 3074157
zahrada 114 101529
travní p. mez, stráň 7 3034
travní p. 559 2661367
lesní poz 44 776823
vodní pl. tok přirozený 37 41327
vodní pl. tok umělý 34 15596
vodní pl. zamokřená pl. 1 932
zast. pl. zbořeniště 3 1056
zast. pl. 144 50547
ostat.pl. jiná plocha 149 99062
ostat.pl. manipulační pl. 11 17032
ostat.pl. neplodná půda 25 11307
ostat.pl. ostat.komunikace 104 71643
ostat.pl. silnice 28 95846
Celkem KN 1455 7021258
Par. KMD 1455 7021258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 97
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 139
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 250
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.04.2015
S-SK GS 1:2880 1840 22.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 01:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.