k.ú.: 636797 - Haklovy Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544256 - České Budějovice NUTS5 CZ0311544256
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 533 2715096
zahrada 238 105438
ovoc. sad 1 23807
travní p. 205 1038058
lesní poz 39 93907
vodní pl. nádrž přírodní 9 14112
vodní pl. nádrž umělá 2 39185
vodní pl. rybník 17 1271098
vodní pl. tok přirozený 16 18035
vodní pl. tok umělý 53 28317
vodní pl. zamokřená pl. 84 238488
zast. pl. společný dvůr 9 312
zast. pl. zbořeniště 6 2286
zast. pl. 776 110295
ostat.pl. jiná plocha 374 132247
ostat.pl. manipulační pl. 22 15629
ostat.pl. ostat.komunikace 46 60205
ostat.pl. silnice 6 57388
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2748
ostat.pl. zeleň 67 62804
Celkem KN 2509 6029455
Par. DKM 2509 6029455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 438
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 218
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 762
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 34
obč.z. garáž 8
Celkem JED 84
LV 771
spoluvlastník 1122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.10.2003
THM-V 1:2000 01.07.1980 14.10.2003 THM + FUO
THM-V 1:2000 01.01.1973 01.07.1980
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.