k.ú.: 636827 - Halámky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562807 - Halámky NUTS5 CZ0313562807
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31142 - Suchdol nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 677739
zahrada 101 52847
travní p. 343 716140
lesní poz 87 4944183
vodní pl. nádrž přírodní 83 46147
vodní pl. nádrž umělá 3 600
vodní pl. tok přirozený 199 112676
vodní pl. tok umělý 2 6573
vodní pl. zamokřená pl. 52 57740
zast. pl. společný dvůr 1 291
zast. pl. 132 47795
ostat.pl. jiná plocha 95 69979
ostat.pl. manipulační pl. 10 9030
ostat.pl. neplodná půda 48 14526
ostat.pl. ostat.komunikace 126 68894
ostat.pl. silnice 24 58934
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10905
Celkem KN 1546 6894999
Par. DKM 1502 4859317
Par. KMD 44 2035682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 132
LV 182
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.08.2013
KMD 1:1000 30.08.2013
THM-V 1:2000 01.04.1973 30.08.2013
Ost. 1:2000 01.04.1973 30.08.2013 Dekadizace na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.03.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 16:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.