k.ú.: 636878 - Halenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542679 - Halenkov NUTS5 CZ0723542679
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1345 2029940
zahrada 461 228427
ovoc. sad 6 17048
travní p. mez, stráň 12 18059
travní p. 3304 7523583
lesní poz 2066 29817117
vodní pl. rybník 2 2339
vodní pl. tok přirozený 155 242476
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
vodní pl. zamokřená pl. 2 1514
zast. pl. společný dvůr 2 2078
zast. pl. zbořeniště 118 14136
zast. pl. 1394 310602
ostat.pl. dráha 8 54706
ostat.pl. jiná plocha 362 209781
ostat.pl. manipulační pl. 154 137414
ostat.pl. neplodná půda 843 998945
ostat.pl. ostat.komunikace 599 471406
ostat.pl. pohřeb. 5 8931
ostat.pl. silnice 168 82251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 20875
ostat.pl. zeleň 10 19101
Celkem KN 11031 42210736
Par. KMD 11031 42210736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 298
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 433
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. les.hosp 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 56
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 301
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1360
byt.z. byt 144
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 160
LV 1735
spoluvlastník 2947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 18:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.