k.ú.: 636959 - Haluzice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585238 - Haluzice NUTS5 CZ0724585238
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 473759
zahrada 77 48391
ovoc. sad 3 11227
travní p. 184 227699
lesní poz 250 3105039
vodní pl. nádrž umělá 1 895
vodní pl. tok přirozený 13 13484
zast. pl. zbořeniště 2 15
zast. pl. 71 31559
ostat.pl. jiná plocha 37 10028
ostat.pl. manipulační pl. 9 11156
ostat.pl. neplodná půda 7 2921
ostat.pl. ostat.komunikace 46 61726
ostat.pl. silnice 16 20303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 61461
ostat.pl. zeleň 1 274
Celkem KN 899 4079937
Par. DKM 180 110973
Par. KMD 719 3968964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 71
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 96
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2022
KMD 1:1000 21.03.2017
KM-D 1:2000 27.02.2002 21.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.02.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.07.2024 15:17

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.