k.ú.: 636959 - Haluzice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585238 - Haluzice NUTS5 CZ0724585238
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 473759
zahrada 74 48541
ovoc. sad 3 11227
travní p. 181 228484
lesní poz 248 3098887
vodní pl. nádrž umělá 1 895
vodní pl. tok přirozený 13 13484
zast. pl. zbořeniště 2 15
zast. pl. 68 30833
ostat.pl. jiná plocha 33 10251
ostat.pl. manipulační pl. 9 11156
ostat.pl. neplodná půda 7 2921
ostat.pl. ostat.komunikace 43 67388
ostat.pl. silnice 16 20303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 61461
ostat.pl. zeleň 1 274
Celkem KN 881 4079879
Par. DKM 179 112107
Par. KMD 702 3967772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 68
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 98
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2022
KMD 1:1000 21.03.2017
KM-D 1:2000 27.02.2002 21.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.02.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 09:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.