k.ú.: 636975 - Halže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34701 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560863 - Halže NUTS5 CZ0327560863
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 722628
zahrada 221 89665
ovoc. sad 15 42445
travní p. 156 1667277
lesní poz 31 3376701
vodní pl. nádrž umělá 2 3133
vodní pl. rybník 8 67394
vodní pl. tok přirozený 3 2789
vodní pl. tok umělý 10 3882
zast. pl. zbořeniště 4 1589
zast. pl. 347 73911
ostat.pl. jiná plocha 185 72625
ostat.pl. manipulační pl. 34 71192
ostat.pl. neplodná půda 43 61698
ostat.pl. ostat.komunikace 133 121882
ostat.pl. pohřeb. 1 4360
ostat.pl. silnice 36 62003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23699
ostat.pl. zeleň 16 21873
Celkem KN 1309 6490746
Par. DKM 1052 669259
Par. KMD 257 5821487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 175
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 332
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 300
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2013
KMD 1:1000 31.10.2013
THM-V 1:1000 01.01.1972 31.10.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 16.08.2022 17:16

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.