k.ú.: 636983 - Výšina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560863 - Halže NUTS5 CZ0327560863
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 846796
zahrada 34 21089
travní p. 102 2021755
lesní poz 41 9822878
vodní pl. nádrž přírodní 2 2194
vodní pl. nádrž umělá 2 594
vodní pl. rybník 1 37244
vodní pl. tok přirozený 3 1723
vodní pl. tok umělý 1 3322
vodní pl. zamokřená pl. 6 14241
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 25 5992
ostat.pl. jiná plocha 38 135353
ostat.pl. neplodná půda 25 76123
ostat.pl. ostat.komunikace 28 128458
ostat.pl. silnice 1 22748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 711
ostat.pl. zeleň 2 1828
Celkem KN 339 13143107
Par. KMD 339 13143107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 23
LV 46
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 24.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 13:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.