k.ú.: 637033 - Hamr na Jezeře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 544337 - Hamr na Jezeře NUTS5 CZ0511544337
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 813912
zahrada 53 32492
ovoc. sad 1 7324
travní p. 138 709157
lesní poz les s budovou 30 1428
lesní poz ostat.komunikace 2 697
lesní poz 197 7279893
vodní pl. nádrž přírodní 1 10991
vodní pl. nádrž umělá 5 89745
vodní pl. rybník 4 544142
vodní pl. tok přirozený 14 30170
vodní pl. tok umělý 10 8938
vodní pl. zamokřená pl. 9 11007
zast. pl. společný dvůr 1 232
zast. pl. zbořeniště 4 2986
zast. pl. 286 46231
ostat.pl. dobývací prost. 12 242010
ostat.pl. jiná plocha 180 880462
ostat.pl. manipulační pl. 69 157392
ostat.pl. neplodná půda 93 366055
ostat.pl. ostat.komunikace 95 209108
ostat.pl. silnice 4 26220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 71 69601
ostat.pl. zeleň 37 75672
Celkem KN 1364 11615865
Par. DKM 1364 11615865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 107
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 303
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 313
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2009
DKM 1:1000 13.07.2009
ZMVM 1:2000 15.03.1988 13.07.2009 Od -ověřeno TO. Na části ZMVM Hamr pod Ralskem.
Ost. 1:2000 31.12.1965 13.07.2009 Od 1965. Na části VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1965 15.03.1988 Zbývá na části.
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1965 28.02.1824.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.