k.ú.: 637050 - Hamr u Litvínova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567256 - Litvínov NUTS5 CZ0425567256
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 55214
zahrada 258 85037
ovoc. sad 2 5495
travní p. 25 174668
lesní poz les(ne hospodář) 5 118101
lesní poz 17 60125
vodní pl. nádrž přírodní 1 31917
vodní pl. nádrž umělá 1 9369
vodní pl. tok přirozený 5 1911
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. zbořeniště 70 2971
zast. pl. 689 94918
ostat.pl. dráha 5 5974
ostat.pl. jiná plocha 228 822502
ostat.pl. manipulační pl. 36 144196
ostat.pl. neplodná půda 5 1840
ostat.pl. ostat.komunikace 125 117560
ostat.pl. pohřeb. 1 172
ostat.pl. silnice 22 28292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 49991
ostat.pl. zeleň 50 53604
Celkem KN 1575 1863919
Par. DKM 1575 1863919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 79
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 77
č.p. víceúčel 3
č.e. garáž 283
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 675
byt.z. byt 357
byt.z. dílna 8
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 50
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 424
LV 1056
spoluvlastník 1906

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1998
ZMVM 1:2000 31.05.1987 30.06.1998 měřítko pro intravilán 1:1000
S-SK GS 1:2880 1824 30.05.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 22.05.2022 22:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.