k.ú.: 637084 - Hamry u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571377 - Hamry NUTS5 CZ0531571377
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 54
orná půda 103 773669
zahrada 194 93254
travní p. mez, stráň 6 7919
travní p. 373 1356430
lesní poz les s budovou 3 192
lesní poz 183 965426
vodní pl. nádrž umělá 45 277702
vodní pl. rybník 8 8472
vodní pl. tok přirozený 21 48015
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. 230 53077
ostat.pl. jiná plocha 59 30066
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 380
ostat.pl. manipulační pl. 11 38916
ostat.pl. neplodná půda 69 35602
ostat.pl. ostat.komunikace 82 104848
ostat.pl. silnice 1 24965
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 858
Celkem KN 1392 3819849
Par. KMD 1392 3819849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 118
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 50
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 220
LV 301
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1839 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.05.2022 02:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.