k.ú.: 637131 - Haňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552178 - Haňovice NUTS5 CZ0712552178
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 29373
orná půda 286 2128497
zahrada 211 165000
travní p. mez, stráň 7 7974
travní p. 17 16081
lesní poz 5 10198
vodní pl. nádrž umělá 2 3166
vodní pl. tok přirozený 17 17436
vodní pl. zamokřená pl. 1 817
zast. pl. společný dvůr 1 289
zast. pl. zbořeniště 2 584
zast. pl. 227 96664
ostat.pl. dráha 1 7858
ostat.pl. jiná plocha 41 92020
ostat.pl. manipulační pl. 14 77405
ostat.pl. neplodná půda 8 9809
ostat.pl. ostat.komunikace 79 46667
ostat.pl. silnice 12 78423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7978
Celkem KN 934 2796239
Par. KMD 934 2796239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 143
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 220
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 32
LV 279
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK ŠD 1:2500 1938 27.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1924 01.01.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.