k.ú.: 637157 - Chudobín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 451 1875570
zahrada 116 98294
travní p. 34 35073
lesní poz 5 76756
vodní pl. nádrž umělá 1 1087
vodní pl. tok přirozený 1 1222
zast. pl. zbořeniště 5 847
zast. pl. 126 52931
ostat.pl. jiná plocha 25 23225
ostat.pl. manipulační pl. 23 14122
ostat.pl. neplodná půda 11 3102
ostat.pl. ostat.komunikace 57 49220
ostat.pl. pohřeb. 4 4618
ostat.pl. silnice 23 50032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7073
ostat.pl. zeleň 2 36752
Celkem KN 885 2329924
Par. KMD 885 2329924
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 124
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 187
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1924 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.