k.ú.: 637190 - Víska u Litovle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 604201
zahrada 62 37158
travní p. 32 76781
lesní poz 1 3917
vodní pl. nádrž umělá 3 3473
vodní pl. tok přirozený 10 22566
zast. pl. zbořeniště 1 253
zast. pl. 67 62669
ostat.pl. dráha 1 902
ostat.pl. jiná plocha 34 22355
ostat.pl. manipulační pl. 3 22044
ostat.pl. neplodná půda 1 986
ostat.pl. ostat.komunikace 25 29306
ostat.pl. silnice 2 22345
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 742
Celkem KN 329 909698
Par. DKM 329 909698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. výroba 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 66
LV 95
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2006
S-SK ŠD 1:2500 1934 30.10.2006
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.01.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.