k.ú.: 637203 - Hanušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535532 - Hanušovice NUTS5 CZ0715535532
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 2114097
zahrada skleník-pařeniš. 7 433
zahrada 441 305440
travní p. 967 2647562
lesní poz 643 7066072
vodní pl. nádrž umělá 3 3405
vodní pl. tok přirozený 53 147691
vodní pl. tok umělý 9 10218
zast. pl. společný dvůr 28 7609
zast. pl. zbořeniště 56 13387
zast. pl. 990 238223
ostat.pl. dráha 25 207445
ostat.pl. jiná plocha 359 423959
ostat.pl. manipulační pl. 119 198922
ostat.pl. neplodná půda 258 184181
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1759
ostat.pl. ostat.komunikace 421 274909
ostat.pl. pohřeb. 1 8049
ostat.pl. silnice 47 105174
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 10184
ostat.pl. zeleň 15 31750
Celkem KN 4739 14000469
Par. KMD 4739 14000469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 98
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 345
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 277
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 974
byt.z. byt 800
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 846
LV 1507
spoluvlastník 2430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.05.2022 21:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.