k.ú.: 637220 - Potůčník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535532 - Hanušovice NUTS5 CZ0715535532
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 10434
zahrada 16 10890
travní p. 289 1246121
lesní poz 421 1337680
vodní pl. tok přirozený 9 7211
zast. pl. zbořeniště 10 2749
zast. pl. 44 10630
ostat.pl. jiná plocha 20 10321
ostat.pl. manipulační pl. 5 5192
ostat.pl. neplodná půda 134 90167
ostat.pl. ostat.komunikace 48 37779
ostat.pl. pohřeb. 1 652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 803
Celkem KN 1002 2770629
EN 1 4197
GP 17 82520
Celkem ZE 18 86717
Par. KMD 1002 2770629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 43
LV 59
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 17:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.